جلسه تشکیل کمیسیون تالار،باغسرا در مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷