اتحادیه رستوران داران تالارداران و نانوایان طرقبه شاندیز نرخنامه ی تالار و باغسرای #طرقبه #شاندیز#رئیس اتحادیه#اقای حمید بلبل عنبران#نرخنامه#خدمات#تالار#باغسرا#