تماس با ما

اطلاع رسانی صرفا ازطریق موارد ذیل انجام می شود.


 

سایت اتحادیه به آدرس : ertsh.ir

کانال تلگرام اتحادیه : tshir https://telegram.me/er

اینستاگرام اتحادیه :etehadieh.restaurants@

پیامک  :  09157610610

شماره تماس :  35590198 

اتحادیه رستوران داران تالارداران نانوایان طرقبه شاندیز