کمسیون ها

کمیسیون های پنج گانه اتحادیه

شهرستان اتحادیه کمیسیون نام اعضا کمیسیون مصوبه هیأت مدیره تاییدیه اتاق اصناف
طرقبه شاندیز رستوران داران تالارداران نانوایان  حل اختلاف

 

 

سیدعباس باغبان
مرتضی غفاری
صادق عبدی
محمدهادی نوروزی
محسن تاج فرد
رسیدگی به شکایات
قاسم اکبری
امیررضاکابلی
محمد زمانیان
احسان اکبرزاده
بازرسی
رضا گلستانی
حامد صادقی عنبران
امید دیده کار
ابوالفضل حسن زاده
 

فنی

مسعود پیشداد
حسن خادمی شاندیز
حمید رضا پیله وران
جواد افشار
سیدجوادمیری
آموزش
علیرضا بوعلی
منصورطلوع
حسن کریمدادی
علیرضا اکبرپور