نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش

نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش
نصب و بکارگیری سامانه فروش
نصب و بکاگیری سامانه فروش

نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش
به اطلاع می رساند ،در اجرای تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و با توجه به فراخوان های انجام شده و در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1392، 1393، 1394 و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور و با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته با اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت صاحبان مشاغل فراخوان شده قبلی طی اطلاعیه پیوست که در روزنامه های کثیرالانتشار شهریور ماه 1396 منتشر گردیده است ، مجددا مشمول استفاده از سامانه صندوق فروش می باشد .
همچنین به منظور برخورداری از بخشودگی مالیاتی به میزان 10% مالیات ابرازی عملکرد و اجتناب از تعلق جرایم مالیاتی مقرر در تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه ان ، مشمولین فراخوان شده مکلفند حداکثر تا پایان دی ماه سال96 نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس الکترونیکی https://tax.gov.ir اقدام نمایند.
شایان ذکر است معیار شناسایی فعالیت صاحبان مشاغل فوق الذکر جواز کسب صادره توسط اتحادیه آنها می باشد . بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود .
لذا به اطلاع میرساند شرط برخورداری از بخشودگی مالیاتی و اجتناب از تعلق جرایم موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ، نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش می باشد.

درباره نویسنده

پست های مرتبط

ترک یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *