اطلاعیه طرح های کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

اطلاعیه طرح های کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی
طرح کارورزی
طرح کارورزی

اطلاعیه طرح های کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی
اطلاعیه طرح های کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی : این طرح بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با اهداف افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی ، ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه ای، فراهم ساختن زمینه انتقال دانش و … اجراء می شود. طرح کار آموزی یک دوره آموزشی عملی و کاربردی است که هیچ گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده ( کلیه واحدهای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی دارای مجوز فعالیت) از نظر جذب و استخدام ، مشمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی نماید.

درباره نویسنده

پست های مرتبط