🔺ابلاغیه اداره محترم صنعت معدن وتجارت شهرستان طرقبه شاندیز🔺