( رئیس اتحادیه رستوران داران تالارداران و نانوایان طرقبه شاندیز # جناب بلبل عنبران # )