کمسیون ها

کمیسیون های پنج گانه اتحادیه

شهرستان اتحادیه کمیسیون نام اعضا کمیسیون مصوبه هیأت مدیره تاییدیه اتاق اصناف
طرقبه شاندیز رستوران های سنتی و ییلاقی حل اختلاف

 

 

 

محمد زمانیان گوارشکی

 

ابوالفضل حسن زاده

 

حسین میرزایی ابرده

 

منصور طلوع

 

محمد هادی نوروزی

 

جواد افشار

 

حسن خادم

25/3/89 شماره 207

مورخ:30/3/89

 

 

رسیدگی به شکایات

 

غلامرضا خرمی

 

آقای حسین غلامی ثانی

 

عبدالله انحصاری

 

علی مظفری

 

مجید روزبهانه

 

سید مهدی سجادیان

 

بازرسی

 

سید عباس باغبان عنبران

 

علی اکبر محبوب نیا

 

حامد صادقی عنبران

 

حسن خادم

 

ابوالفضل اکبری

 

فرامرز قناد

 

فنی

 

علیرضا اکبر پور

 

سید عباس باغبان

 

محمد صفدری شاندیز

 

مجید روزبهانه

 

مسعود پرداختی

 

جواد حاجیان

 

سید جواد میری شاندیز

آموزش  

سیروس خلیقی

 

منصور طلوع

 

حسن کریمدادی

 

حمید بلبل عنبران

 

محمد صفدری

 

مسعود خندان

 

علیرضا بوعلی