نرخنامه سال 1396

توجه: مدیران واحدهای پذیرایی موظفند نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند.
نصب این نرخنامه با مهر اتحادیه صنف رستورانهای سنتی و ییلاقی در معرض دید مشتریان الزامی و فتوکپی آن فاقد اعتبار است.
1- رعایت کلیه مندرجات نرخنامه اعم از نرخ و شرح مشخصات اغذیه و اشربه.
2- نرخهای بالا برای انواع غذاهای تهیه شده از مواد درجه یک یا برنج ایرانی می باشد.
3- کلیه خوراکها باید از دورچین لازم برخوردار باشد.
4- در نرخ های ارائه شده هزینه خدمات تخت نیز منظور گردیده است.
5- با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد