اعضاء هیئت مدیره

  • 🔰ابلاغیه

    🔰ابلاغیه هرگونه مراسمات , همایش , سمینار , جشن تولد , ولیمه , دورهمی زنان و دیگر موارد مرتبط باید 🔺 48 ساعت 🔺 قبل به اداره محترم نظارت براماکن عمومی شهرست ...

  • کباب بناب

    کباب بناب برای تهیه کباب بناب ابتدا پیازها را پوست بگیرید و بشورید و روی تخته آشپزخانه با چاقو هر کدام را نصف کنید و هر نصف پیاز را ابتدا عمودی برش دهید و ...